Szakmai nap

Szociális segítők - Szent Rita Otthon2016-11-21

A KEM ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthonában 2016. november 10-én „az inkluzív nevelés lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban” címmel szakmai napot tartottunk a Pető András Főiskola és a Montágh Imre Egységes Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola szervezésében.

A Pető Intézet mesterpedagógusát Mátyásiné Kiss Ágnest tanítványai, a konduktor hallgatók kísérték el.

A szakmai napon részt vett a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Esztergomi Tagintézménye, kollégájuk Hári Éva konduktor a Fogyatékos Otthon két legfiatalabb lakóját részesíti korai fejlesztésben.

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt területei a nevelés-oktatás folyamatában komplexen érvényesülnek.

A több fejlesztési területek céljainak, feladatainak meghatározása a tanulók egyéni sajátosságainak, az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően alakul. A tanulók egyéni, kiscsoportos és csoportos formában foglalkoztatják a kognitív funkciók fejlesztése, a mozgásfejlesztés, mozgásnevelés, a beszéd-és kommunikáció fejlesztése, az érzelmi és szociális nevelés, az esztétikai nevelés, a fejlesztő gondozás és az önkiszolgálásra nevelés területén.

Az intézmény hat kiskorú lakóját Cserna Mária konduktor és Velenczei Melinda gyógypedagógus fejlesztő nevelésben részesíti.

A szakmai nap Szabó Krisztina telephelyvezető intézmény bemutatásával indult, melyet Bodrogai Tibor az esztergomi fejlesztő iskolai oktatásról-nevelésről szóló tájékoztatója követett. Majd Hári Éva beszélt munkájáról, melyet a korai fejlesztés terén végez.

A résztvevők ezt követően megtekinthették az intézmény tornatermében a kiscsoportos foglalkozást, melyet Cserna Mária konduktor és Velenczei Melinda gyógypedagógus mutatott be a Szent Rita Otthon két napközisével és két lakójával.

Kötetlen beszélgetés alakult ki a konduktorok feladatáról, kompetenciáiról, majd egy közös ebéddel zárult a szakmai nap intézményi része.

Meglepetésként egy kulturális programra invitálta a hallgatókat Bánhidy László alpolgármester úr, amely a Bazilika és a Vár megtekintése után egy nagy sétával ért véget.