Mandula Otthon Tokodaltáró

Gondozott felvétele

Az ellátás iránti igényt egy erre a célra rendszeresített és a honlapon megtalálható kérelem beadásával lehet kérni.
A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat: egy évnél nem régebbi a fogyatékosság tényét és mértékét alátámasztó szakorvosi véleményt, illetve egyéb szakvéleményeket, személyi okmányok, lakcímkártya, és TAJ kártya fénymásolatot. A kérelem beadása előtt, fontos az intézmény igazgatójával való kapcsolat felvétel, egyéb fontos információk megadása miatt.
A kérelem beérkezését követően az intézmény előgondozás kapcsán felkeresi az igénylőt, hogy tájékozódjon annak állapotáról, körülményeiről, illetve, hogy az intézmény működéséről megfelelő tájékoztatást adjon. Az előgondozást követően az intézmény a szükséges iratanyagokat továbbítja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak, hogy az elhelyezés indokoltságát szakértő is jóváhagyja.
A kérelem befogadásáról az intézmény, írásban tájékoztatja az igénylőt.

Felvétel kérelem (DOC)