Szent Rita Fogyatékosok Otthona

Dokumentumok

Nappali házirend (DOC)
Bentlakásos házirend (DOC)
Kérelem - bentlakásos elhelyezés igénybevételéhez (DOC)

A kérelemhez mellékelni kell: a fogyatékosság fennállását igazoló, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti dokumentumokat.(amely a súlyos fogyatékosságot igazolja, azaz az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozat vagy más okirat, az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény)
Jövedelem igazolást is csatolni kell.
Kérelmet csak kiskorú személy esetében áll módjukban beadni (18 életévét betöltött személy kérelmét nem áll módunkban elfogadni).

Kérelem fogyatékkal élők nappali ellátás igénybevételéhez (DOC)
Megállapodás - nappali ellátás (DOC)
Megállapodás - Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (DOC)
Megállapodás - bentlakásos (DOC)
Megállapodás szociális étkeztetés szolgáltatás igénybevételére (DOC)
Korlátozó intézkedések szabályzata (DOC)
Szakmai program (DOC)